Naar de content
home  > over de regio

Over de regio

De regio Zuid-Holland vormt met het bondsbestuur en het bondsbureau van KNBLO-NL de serviceorganisatie voor de provincie Zuid-Holland op het gebied van het wandelen in de breedste zin van het woord.

Als serviceorganisatie verzorgt het regiobestuur de coördinatie van de wandeltochten van de aangesloten wandelorganisaties binnen de provincie. De regio ondersteunt daar waar nodig de wandelorganisaties, fungeert als vraagbaak voor wandelaars en onderhoudt contacten met lokale en regionale instanties op het gebied van sport en cultuur.
De regio speelt een actieve rol in het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe initiatieven ter bevordering van de (georganiseerde) wandelsport.

Aantal aangesloten verenigingen: 59
Aantal wandelevenementen: 89
Aantal Avond4daagsen: 58

Informatie uit de regio Zuid-Holland

De regio informeert de aangesloten wandelorganisaties via mailingen, regiovergaderingen en een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief.
De regio brengt elk jaar in samenwerking met collega-bond ZHWB een provinciaal wandelprogramma uit. Het provinciaal wandelprogramma is een overzicht van alle wandeltochten en avondvierdaagsen binnen de provinciegrenzen. Het wandelprogramma wordt gratis versterkt aan leden en is verkrijgbaar tijdens wandeltochten binnen de regio.