Naar de content
home  > over de regio  > bestuur

Bestuur

Samenwerking regio's

Regio Noord-Holland is de uitvoeringsorganisatie van onze wandelsportorganisatie in de provincie Noord-Holland. Regio Utrecht/Flevoland is de uitvoeringsorganisatie van de wandelsportorganisatie in de provincies Utrecht en Flevoland (behalve de Noordoostpolder). De regiobesturen in Noord-Holland en Utrecht/Flevoland werken samen waar dat economisch en logisch en mogelijk is.

De belangrijkste taken die het regiobestuur in zijn regio uitvoert:

  • Vraagbaak voor het wandelen.
  • Ondersteunen van de lidorganisaties.
  • Coördineren en ontplooien wandelactiviteiten.
  • Contact van de ‘wandelvloer' met het landelijk bestuur.
  • Uitdragen en uitvoeren van het beleid van onze landelijke organisatie.

Regiobestuur Noord-Holland

Voorzitter: Ton Swart
Secretaris: Jan van Doodeweerd
Penningmeester: Ad van der Ent
Lid: Linda Breems
Contact regiobestuur Noord Holland: Doodeweerd@quicknet.nl

Regiobestuur Utrecht/Flevoland (exclusief Noordoostpolder)*

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: Dora Smorenburg
Lid: vacant
*(Noordoostpolder valt onder regio Overijssel)