Naar de inhoud
 

Terugblik op de WandelTrainersDag 2017

Wandelen als onderdeel van een gezonde leefstijl

Hoe zie jij de toekomst van wandeltraining? Die vraag werd veelvuldig gesteld tijdens de 7e WandelTrainersDag op zaterdag 8 april 2017. De antwoorden raakten vaak en niet geheel toevallig het thema van de dag: wandelen als onderdeel van een gezonde leefstijl.

De WandelTrainersDag is de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsdag voor wandeltrainers en andere wandelbegeleiders. Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) organiseerde de dag voor het eerst zonder de Atletiekunie. Aan de omvang en de kwaliteit van het programma deed dat niets af. Op Nationaal Sportcentrum Papendal spijkerden 322 deelnemers hun kennis bij tijdens vijf inspiratiesessies, ruim 50 workshops en op een Wandelsportplein met producten en diensten van elf standhouders. Samen met de uitstekende catering en het enthousiasme van alle betrokkenen stond dat garant voor de gezellige en dynamische sfeer die de WandelTrainersDag altijd zo kenmerkt.

Persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling

Wandeltrainers willen zichzelf graag verder ontwikkelen. Zelfreflectie is daarbij een handig hulpmiddel en daarom was Joyce van Santen (Enjoy Esc) op herhaling met haar inspiratiesessie over de vier inzichten van trainerschap. Dat zijn structureren, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen. Naar eer en geweten moesten de deelnemers zich daarbij de volgende vragen stellen: waar ben ik goed in, waar kan ik mezelf nog verbeteren en wat houdt mij daarbij tegen?

Veel wandelspecifieker was de inspiratiesessie van Henk Kraaijenhof, bekend als trainer van topatleten, maar tevens fervent bergwandelaar. Zijn verhaal over de fysieke belasting en belastbaarheid bij wandelen was uitermate informatief, maar dwong de deelnemers al net zo hard tot nadenken. Want is wandelen nou wel of geen sport, hoef je er echt alleen maar aeroob voor te trainen en in hoeverre zijn krachttraining, core stability en allerlei uit Amerika overwaaiende trends dan nuttige of onzinnige aanvulling?

In de lijn van deze twee inspiratiesessies konden de trainers gedurende de rest van de dag actief kennismaken met allerlei nieuwe trainingsvormen en -technieken. Van dynamische en speelse warming-up-vormen en functionele krachttraining tot bootcamp, intervaltraining, (de duwfase bij) nordic walking en nog veel meer. Andere workshops richtten zich op het schenken van individuele aandacht, maar ook op de rol van de wandeltrainer als teambuilder en als (beginnend) ondernemer.

Gezonde leefstijl in breed perspectief

Wandeltrainers spelen steeds meer in op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij zien zij vooral toekomst in uitbreiding van hun activiteiten naar een gezonde leefstijl in het algemeen, in een aanbod voor mensen met specifieke aandoeningen of een bepaalde achterstandspositie en samenwerking met de lokale zorg en welzijn. Dat bleek onder meer tijdens een ronde tafelsessie (zonder ronde tafel) over de toekomst van wandeltraining. Sessieleidster Peet Mercus (NOC*NSF) begon daarbij met de nieuwe definitie van gezondheid van wetenschapster Machteld Huber, die in de gezondheidswereld en daarbuiten steeds meer weerklank vindt. Daarbij staat niet langer het herstel van fysieke of mentale aandoeningen centraal, maar ‘het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

Vanuit dat oogpunt heeft wandeltraining veel te bieden, zo concludeerden de deelnemers aan de ronde tafelsessie nadat zij in tweetallen hadden besproken wat zij op dit moment al op gezondheidsgebied doen. Verantwoord bewegen is het uitgangspunt, maar voor de leden van hun trainingsgroepen is plezier en gezelligheid vaak minstens zo belangrijk. Ook ‘lekker relaxt buiten zijn’ is een aspect dat telt.

Wandelen is een laagdrempelige activiteit en daarom een uitstekend middel om mensen zowel fysiek, mentaal als sociaal een steuntje in de rug te geven. In dat kader kwamen vanuit de zaal een aantal bijzondere voorbeelden, zoals het wandelen met leerlingen uit het speciaal onderwijs tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en een verplicht wandelprogramma voor asielzoekers. Ook de Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation werd meermalen genoemd, onderwerp van weer een andere inspiratiesessie.

WandelFit 2.0

Binnen dit brede gezondheidsperspectief werkt KWBN het komende jaar aan de doorontwikkeling van WandelFit, het landelijke programma voor begeleid wandelen. Het idee voor ‘WandelFit 2.0’ is een wandelprogramma van 3 maanden waarbij techniek, voedingskennis, materiaalkennis en mental-coaching centrale thema’s zijn. Wandelaars werken op een bewuste en blessureveilige manier aan hun persoonlijke doelstelling. Naast het beweegdeel is er daarbij ook aandacht voor voeding en ontspanningsoefeningen. Dit concept van persoonlijke en groepsbegeleiding kunnen deelnemers aanvullen met modules via een online portaal en een app.

Wandeltrainers vervullen binnen WandelFit 2.0 een bredere rol dan alleen die van beweegcoach. Vandaar dat Peet Mercus benieuwd was naar hun wensen, behoeften en ideeën voor het nieuwe programma. Die varieerden van samenwerking met ziektekostenverzekeraars, specialisten (zoals diëtisten), gemeenten, lokale gezondheidszorg en buurtwerk tot deskundige opleiding, aangepast licentiebeleid en het verdiepen van ziektebeelden en daarop aangepaste wandelschema’s.

Workshops gezond leven

Ook in de lijn van de gezondheidstrend bood de WandelTrainersDag interessante workshops. Wat betreft een gezonde leefstijl in het algemeen bestond het aanbod onder meer uit ‘Slaap jezelf fit’, ‘Eenvoudig met voeding’, ‘Fysiek en mentaal in balans’ en ‘Coaching en yoga in wandeltraining’. Andere workshops richtten zich op wandelen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, mensen met overgewicht en diabetes 2 en mensen met dementie. En puur wandelspecifiek: het voorkomen van wandelblessures met behulp van goed wandelschoeisel en/of compressiekousen. Want ook daar wil een goede wandeltrainer alles vanaf weten om zijn of haar wandelaars van relevante tips te kunnen voorzien. En zo weerspiegelde het programma van de WandelTrainersDag de vele aspecten van het wandelen en het wandeltrainersvak.

Meer weten?

De presentaties en hand-outs van de inspiratiesessies en workshops vind je onder de naam van hun presentatoren op kwbn.nl. Foto’s van de WandelTrainersDag kun je gratis downloaden op Flickr.

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij