Naar de inhoud
 

Opleidingsstructuur

De opleidingen van de KWBN worden aangeboden volgens de eisen van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Dat houdt onder andere in dat we competentiegericht opleiden binnen een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude.

De opleidingen bestaan uit:

  • Workshops (contact met de expert)
  • Opdrachten (portfolio aan de hand van leerteksten)
  • Beroeps Praktijk Vorming (stagelopen in de praktijk)
  • Zelfstudie


Drie niveaus

Het opleidingsaanbod van KWBN is ingedeeld op drie niveaus. Hieronder treft u per niveau de competenties aan waaraan een trainer moet voldoen om een zogenaamde Proeve van Bekwaamheid (PvB) af te kunnen ronden. Om het diploma te behalen, moeten alle PvB’s met een voldoende worden afgesloten.

1. Wandelsportbegeleider niveau 1 (WB-1)
PvB 1.1: Assisteren bij wandelsportactiviteiten
PvB 1.2: Zorgen voor maatregelen bij wandelsportactiviteiten

2. Allround Wandelsport Instructeur niveau 2 (AWI-2)
PvB 2.1: Het verzorgen van ( delen) van wandelsporttrainingen
PvB 2.2: Assisteren bij wandelsportactiviteiten

3. Allround Wandelsport Instructeur niveau 3 (AWI-3)
PvB 3.1: Het verzorgen van wandelsporttrainingen
PvB 3.3: Het organiseren van wandelsportactiviteiten
PvB 3.4: Het coachen en begeleiden van vrijwillig (sporttechnisch) kader
NB PvB 3.2 is Het coachen van sporters tijdens wedstrijden. Dit is een competentie die niet getoetst wordt/hoeft te worden bij AWI-3.


Docentrollen

Tijdens de opleiding komt u verschillende personen tegen die u begeleiden in uw leerproces tot trainer.

Expert
Dit is uw docent tijdens de workshops. Met zijn of haar kennis en ervaring biedt hij/zij de leerstof op een duidelijke manier aan. Voor enkele workshops worden gastdocenten ingezet, maar voor de meeste workshops heeft u telkens dezelfde docent.

Leercoach
De leercoach begeleidt u in uw leerproces en helpt u met vragen over de opleiding, de opdrachten en uw stage. Meestal is dit dezelfde persoon als de expert

Praktijkbegeleider
Het leren in de praktijk is het belangrijkste moment om ervaring op te doen. De praktijkbegeleider zorgt dat u de fijne kneepjes van het vak leert kennen en stuurt uw leerproces tijdens de Beroeps Praktijk Vorming (BPV), oftewel uw stage.

PvB beoordelaar
Uw opleiding en opgedane kennis, vaardigheden en attitude worden afgerond met een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Deze bestaat uit de beoordeling van uw portfolio-opdrachten én het resultaat van uw praktijkexamen. De beoordelaar zal volgens een vast protocol uw competenties toetsen en een oordeel geven.


Contacturen

Hier vindt u een voorbeeld: Lesplan 2015.


Portfolio-opdrachten

Per niveau zijn er verschillende opdrachten. De opdrachten voert u uit tijdens uw Beroeps Praktijk Vorming (BPV). U kunt de opdrachten ter goedkeuring in een totaal document aanleveren bij uw beoordelaar. Indien uw opdrachten niet voldoende zijn, krijgt u een toelichting voor verbetering. In een herkansing kunt u de verbeteringen doorvoeren en opnieuw inleveren voor beoordeling. 


Beroeps Praktijk Vorming = stage

Leren in de praktijk: het belangrijkste onderdeel om de juiste kennis, ervaring en attitude op te doen. U gaat onder leiding van een praktijkbegeleider leren lesgeven. In het begin zult u enkele lessen alleen observeren en deelnemen. Daarna gaat u steeds een stapje verder en begint u met een warming-up of cooling-down en assisteren in de kern. Uiteindelijk geeft u zelf een volledige les. De les bereidt u van tevoren voor, zodat uw praktijkbegeleider ook weet wat u wilt gaan doen en indien nodig nog opmerkingen kan maken. De praktijkbegeleider geeft feedback en geeft aan welke leerpunten u nog heeft.

Inloggen extranet


  • Vrijbuiter Samen buiten
    OAD
    Nederlandse Loterij