Naar de inhoud
 

Licenties

Een licentie is een persoonsgebonden door de KWBN afgegeven document, dat aangeeft dat de licentiehouder bevoegd is om training binnen een bepaalde wandel- of loopsport te geven. De licentie wordt ook erkend door de Atletiekunie.

Let op: omdat de WandelTrainersDag 2018 niet doorgaat, is de periode voor licenties die in 2018 aflopen met één jaar verlengd.


Aanvragen licentie

Wilt u een licentie aanvragen en voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in.

Voorwaarden Licentie

Om in aanmerking te komen voor een wandelsportlicentie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lidmaatschap KWBN
Om een licentie aan te vragen, moet u lid zijn van KWBN en in het bezit zijn van een relevant diploma. Bent u nog geen lid? Meld u dan aan voor individueel of verenigingslidmaatschap.

Vereiste diploma’s
Op basis van een diploma van KWBN kunt u een trainerslicentie aanvragen. Op basis van een diploma van een andere organisatie kunt u in sommige situaties ook een trainerslicentie aanvragen. Op de laatste pagina van het licentiereglement vindt u meer informatie over diploma’s van andere organisaties.

Periode
U kunt een trainerslicentie aanvragen tot twee jaar na datum van afgifte van het diploma. Indien uw diploma op het moment van aanvragen van de licentie langer dan twee jaar geleden is behaald, wordt een voorwaardelijke licentie afgegeven. Een voorwaardelijke licentie kan na vier jaar worden omgezet in een definitieve licentie als in de betreffende vier jaar voldoende licentiepunten zijn behaald. In het licentiereglement staat precies aangegeven hoeveel licentiepunten u op welk niveau moet halen.


Licentie toekennen

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Als alle gegevens zijn ingevuld en we een kopie (of scan) van uw diploma hebben ontvangen, wordt uw aanvraag beoordeeld. In geval van toekenning of afwijzing krijgt u hiervan bericht via e-mail.


Kosten licentie

Een licentie geldt vier jaar. De kosten voor deze vier jaar zijn €47,50 (ongeacht het aantal licenties). De kosten moeten per vier jaar vooruit worden voldaan. Na ontvangst van dit bedrag wordt een licentiepasje opgestuurd.

 

Soorten wandelsportlicenties

KWBN kent de volgende licenties:

Niveau Licentie Afkorting
1 Wandelsportbegeleider WB-1
2 Allround Wandelsport Instructeur (assistent) AWI-2
2 Trainer Nordic Walking TNW-2
2 Trainer Sportief Wandelen TSW-2
3 Allround Wandelsport Instructeur AWI-3
3 Trainer Nordic Walking TNW-3
3 Trainer Sportief Wandelen TSW-3
3 FitStap coach* FS-3

 * Voor FitStap coach geldt een afwijkend licentiereglement. Meer informatie lees je op Word FitStap coach.

Licentiepunten

Een gediplomeerde trainer gaat na zijn opleiding vaak direct in de praktijk aan de slag. Naast de trainingen in de praktijk zal de trainer zijn kennis en vaardigheden moeten bijhouden, verbreden of verdiepen. Met het volgen van bijscholingen is dat mogelijk. Jaarlijks biedt KWBN in samenwerking met de Atletiekunie diverse bijscholingen aan waarvoor u licentiepunten ontvangt. Met het behalen van deze punten toont u aan over actuele kennis en vaardigheden te beschikken. Bij het behalen van voldoende licentiepunten wordt uw licentie dan ook automatisch verlengd.

Voor het verlengen van een licentie moet u de volgende punten behalen:

 • Voor verlenging van een licentie niveau 2 moeten in vier jaar acht (8) licentiepunten zijn behaald. Dit mogen zowel licentiepunten op niveau 3 als op niveau 4 zijn.
 • Voor verlenging van een licentie niveau 3 moeten in vier jaar twaalf (12) licentiepunten zijn behaald. Dit mogen zowel licentiepunten op niveau 3 als op niveau 4 zijn.

Behalve bij de door de Atletiekunie of KWBN georganiseerde bijscholingen kunnen ook bij andere (externe) scholingsactiviteiten licentiepunten worden behaald. Hiertoe moet een bijscholing of scholingsactiviteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook moet u hier vooraf een aanvraag voor indienen bij Opleiding & Training KWBN. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier externe bijscholing in te vullen en vervolgens per e-mail door te sturen naar Diana van Tilburg: opleidingen@kwbn.nl

Aanbod bijscholingen

 

Doel van het licentiebeleid

Met haar licentiebeleid streeft KWBN de volgende doelen na:

 • het vergroten van de kwaliteit van het sportaanbod van verenigingen als gevolg van de toenemende kwaliteit van het trainerskorps;
 • het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het trainerskorps van de Atletiekunie en KWBN door een systeem waarbij trainers met regelmaat bijscholingen moeten volgen om hun licentie te behouden;
 • het ondersteunen en stimuleren van gelicentieerde trainers die door het afnemen van licenties een inspanning verrichten in de kwaliteitsbevordering van het trainingstechnisch aanbod van verenigingen;
 • het vergroten van de juridische bescherming van verenigingen, trainers en verenigingsleden in geval van schadeclaims bij blessures of ongevallen;
 • het versterken van de maatschappelijke positie én de concurrentiepositie van trainers en atletiek- en wandelverenigingen;
 • het verkrijgen van inzicht in de aantallen daadwerkelijk actieve trainers in verenigingsverband en de duur van de actieve periode van licentiehouders.

Inloggen extranet


 • Vrijbuiter Samen buiten
  OAD
  Nederlandse Loterij