Naar de inhoud

KWBN Tuchtcommissie legt wandelaar straf op

De KWBN Tuchtcommissie heeft een lid van KWBN voor de duur van twee jaar uitgesloten van alle activiteiten die door wandelsportvereniging Hart van Brabant worden georganiseerd of mede-georganiseerd. De uitsluiting geldt vanaf 13 april 2019, de dag waarop de uitspraak van de tuchtcommissie onherroepelijk werd.

Hart van Brabant deed aangifte bij de KWBN Tuchtcommissie nadat de betreffende wandelaar een aantal beledigende e-mails naar één van haar bestuursleden had gestuurd. De wandelaar diende begin november 2018 een verweerschrift in, waarna op 17 december 2018 een hoorzitting plaatsvond. Daarbij werden beide partijen op het KWBN-bondsbureau door een kamer van de Tuchtcommissie gehoord. De uitspraak in deze zaak volgde op 11 maart van dit jaar.

Ongewenst gedrag

Bij de beslissing om de wandelaar een straf op te leggen, baseert de Tuchtcommissie zich op artikel 8 van de statuten van KWBN. Hier staat in lid 1, onder f, dat bondsleden verplicht zijn om zich tegenover andere leden te onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan: directe of indirecte ongewenste uitlatingen en/of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal, fysiek of psychisch gedrag jegens een persoon, dat door deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren en een inbreuk vormt op diens integriteit en/of persoonlijke levenssfeer. 

Publicatie

Na ontvangst van de schriftelijke uitspraak hadden beide partijen 30 dagen de tijd om er tegen in beroep te gaan. Dit is niet gebeurd, waarmee de uitspraak onherroepelijk is geworden. De Tuchtcommissie maakt de uitspraak nu ook openbaar, waarbij de persoonsgegevens van de betrokken wandelaar en bestuursleden van Hart van Brabant geanonimiseerd zijn. Deze zaak is de eerste die door de Tuchtcommissie is behandeld en die tot strafoplegging heeft geleid.

Uitspraak KWBN Tuchtcommissie in de zaak van WSV Hart van Brabant tegen [betrokkene]

Eerdere berichten

  • augustus 2019
  • juli 2019
  • juni 2019
  • mei 2019
  • april 2019
  • maart 2019

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij