Naar de inhoud

Bepaal zelf de kwaliteit van je wandelevenement

Zelfcheck Kwaliteit

Ben je benieuwd of jouw evenement voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een goed en veilig wandelevenement? Maak dan gebruik van de Zelfcheck Kwaliteit van KWBN. Met dit online formulier kun je snel nagaan welke zaken je al goed hebt geregeld en welke nog aanpak behoeven. Daarbij kun je zelf aan de slag, maar voor informatie of advies ook een beroep doen op onze kwaliteitsadviseurs.

KWBN en lidorganisaties willen zich onderscheiden met goede en veilige wandelevenementen. Daarom heeft een werkgroep van KWBN-vrijwilligers recent een aantal objectieve kwaliteitscriteria vastgesteld voor wandelevenementen die plaatsvinden onder de vlag van KWBN. Die criteria hebben betrekking op zaken als organisatie, communicatie, toestemming, route, start- en finishlocatie, EHBO, parkeerbeleid, calamiteitenplan, AVG, natuur en milieu.

Zelfcheck Kwaliteit

Alle criteria zijn opgenomen in de Zelfcheck Kwaliteit van KWBN. Dat is een online formulier waarmee je snel kunt nagaan welke zaken je al goed hebt geregeld en welke je nog moet oppakken of wilt verbeteren. De criteria zijn verwoord in de vorm van stellingen, die je uitsluitend met ja of nee hoeft te beantwoorden. Waarschijnlijk heb je het formulier binnen 10-15 minuten ingevuld. Per e-mail hebben we alle voorzitters, secretarissen en tochtcoördinatoren van onze lidorganisaties op donderdag 4 april de link naar de online zelfcheck gestuurd.

Bezoek kwaliteitsadviseur

Inzicht in de stand van zaken rond jouw evenement is handig voor jezelf, maar ook voor KWBN. Wij combineren de zelfevaluaties namelijk met bezoeken aan wandelevenementen door onze kwaliteitsadviseurs. Dit zijn allemaal mensen met ervaring als deelnemer én organisator van wandelevenementen. Een bezoek van een kwaliteitsadviseur kun je zelf aanvragen, maar we nemen er ook zelf initiatief toe. In dat laatste geval stellen we je daar altijd vooraf van op de hoogte.

Samen sparren

Tijdens een bezoek ga je met de kwaliteitsadviseur in gesprek over jouw evenement. Jullie borduren voort op de zelfevaluatie, je kunt al je vragen stellen, ervaringen delen en aangeven wat je bij het organiseren van een evenement van KWBN verwacht. Een kwaliteitsadviseur is er niet om je op de vingers te tikken, maar om je verder te helpen en te bekijken of KWBN zijn dienstverlening voor evenementorganisatoren kan verbeteren. Ideeën daarvoor zijn van harte welkom, dus breng ze via de zelfevaluatie of je kwaliteitsadviseur vooral bij ons in.

Afspraak maken

Geïnteresseerd in een bezoek van een kwaliteitsadviseur? Dan heb je 3 mogelijkheden:
- Maak je wens kenbaar via de Zelfcheck Kwaliteit
- Neem contact op met onze teamleider Kwaliteit, Diana van Tilburg: d.vantilburg@kwbn.nl, 024-3655578.
- Neem direct contact op met een kwaliteitsadviseur in je eigen regio. 
 

Eerdere berichten

  • augustus 2019
  • juli 2019
  • juni 2019
  • mei 2019
  • april 2019
  • maart 2019

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij