Naar de content
home  > bondsnieuws  > Tweede Kamer stemt vóór wandelen en fietsen

Bondsnieuws - Tweede Kamer stemt vóór wandelen en fietsen

Dinsdag 27 januari werd in de Tweede Kamer gestemd over 4 moties naar aanleiding van de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’. In deze nota bepleiten CDA, PvdA en SP een betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk en meer aandacht voor wandelen en fietsen op rijksniveau. Een motie om de voorstellen mee te nemen in op te stellen fiets- en wandelbeleid werd gesteund door een grote meerderheid.

Belangrijk aandachtspunt is dat hier interdepartementaal over moet worden gerapporteerd, zowel door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als ook door Economische Zaken waar natuurbeleid en gastvrijheidseconomie onder vallen. Zo raken wandelen en fietsen op rijksniveau niet meer tussen wal en schip, is de verwachting.

Belangenafweging

Ook een motie over het tegengaan van barrièrewerking door autowegen en spoorlijnen werd met meerderheid aangenomen. Dat betekent dat voortaan bij tracébesluiten duidelijk gemaakt moet worden hoe de belangenafweging plaats vindt tussen de ‘snelle’ mobiliteitsbelangen en de ‘doorkruiste’ infrastructuur voor het langzame verkeer. Belangrijk uitgangspunt is het hanteren van een richtlijn met betrekking tot de maximale maaswijdte, waardoor de afstand tussen twee oversteken maximaal 500 tot 1500 meter mag zijn. Bovendien worden belangenorganisaties als Wandelnet en Fietsplatform in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming.

Onverharde paden

Voor wandelaars is een belangrijke motie aangenomen over onverharde paden. Met dank aan Lutz Jacobi (PvdA) wordt de regering verzocht om samen met de provincies de regelingen te uniformeren die landgoedeigenaren en boeren vergoeding geeft voor het openstellen van paden. Juist voor de Boerenlandpadregeling kan dat een forse verbetering betekenen, omdat die nu na 7 jaar afloopt.

Eerdere Bondsnieuwsberichten

  • maart 2015
  • februari 2015
  • januari 2015
  • december 2014
  • november 2014
  • oktober 2014