Naar de content
home  > bondsnieuws  > Kamer wil Een Stap Vooruit

Bondsnieuws - Kamer wil Een Stap Vooruit

In de Tweede Kamer is vorige week de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’ van CDA, SP en PvdA behandeld. De nota omvat 39 voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) was aanwezig om haar reactie te geven. Belangrijke winst is de toezegging van de minister om barrièrewerking door autowegen en spoorlijnen tegen te gaan.

Minister Schultz ziet een adviserende rol van belangenorganisaties voor zich, zodat die al in een vroeg stadium van infrastructurele plannen mee kunnen denken over de recreatieve belangen. Verder wordt bij deze plannen de richtlijn met betrekking tot maximale maaswijdte toegepast. Deze bepaalt dat de afstand tussen twee oversteken maximaal 500 tot 1500 m mag zijn. En tot slot vindt de minister dat Rijkswaterstaat en ProRail moeten zorgen voor compensatie als wandel- en fietspaden in het gedrang komen door een nieuwe weg.

Concrete voorbeelden en aandachtspunten

Farshad Bashir (SP) stelde hierbij een concreet knelpunt in Overijssel aan de orde. Bij de opwaardering van de provinciale weg N35 op de Sallandse Heuvelrug worden fiets- en wandelpaden (waaronder het Pieterpad) geblokkeerd. De minister heeft aangegeven dat zij daarover binnen zes weken zal rapporteren. Barbara Visser (VVD) pleitte tijdens het overleg voor het medegebruik van ecoducten door wandelaars en fietsers. Lutz Jacobi (PvdA) vroeg expliciet de aandacht voor het wandelen over onverharde paden en een uniforme en structurele regeling voor particuliere eigenaren die hun grond open willen stellen.

Nota als uitgangspunt voor rijksbeleid

Martijn van Helvert (CDA) diende - mede namens SP en PvdA - een motie in om de initiatiefnota tot uitgangspunt van rijksbeleid te kiezen. Daarbij vroeg hij de ministers bij IenM en Economische Zaken om de intenties achter deze nota serieus te nemen. Wandelnet en Fietsplatform zijn blij dat het onderwerp nu breed op rijksniveau is geagendeerd en hopen dat de motie van Van Helvert op brede steun mag rekenen.

Op de website van de Tweede Kamer kunt u de complete initiatiefnota downloaden.

Eerdere Bondsnieuwsberichten

  • maart 2015
  • februari 2015
  • januari 2015
  • december 2014
  • november 2014
  • oktober 2014