Naar de content
home  > bondsnieuws  > Co-lidmaatschap Atletiekunie geëffectueerd

Bondsnieuws - Co-lidmaatschap Atletiekunie geëffectueerd

Aanvullend op eerder verzonden voorzittersbrieven over dit onderwerp volgt hierbij de stand van zaken met betrekking tot het co-lidmaatschap voor wandelaars binnen de Atletiekunie.

Ten behoeve van een goede invulling van het lidmaatschap van de wandelleden binnen de Atletiekunie (wandelaars, nordic walkers, sportief wandelaars), hebben Atletiekunie en KNBLO-NL afgelopen zomer een convenant gesloten waarin op verschillende punten gestreefd wordt naar verdere samenwerking. Een van de belangrijkste punten uit dit convenant is het realiseren van een combinatie-lidmaatschap voor wandelaars binnen de Atletiekunie.

De inhoud van dit co-lidmaatschap is als volgt:

 • Wandelaars binnen de Atletiekunie (dat zijn de leden die als zodanig door de ledenadministratie van de vereniging als wandelaar zijn aangemeld bij het bondsbureau) worden automatisch ook als lid aangemeld bij KNBLO-NL;
 • Op basis van dit co-lidmaatschap ontvangen deze wandelleden vanuit de KNBLO-NL een ledenpas, de jaarlijkse wandelkalender, en 6 keer per jaar het Wandelsportmagazine van KNBLO-NL;
 • Deze wandelleden blijven uiteraard ook lid van de Atletiekunie, en ontvangen begin 2011 ook vanuit de Atletiekunie een ledenpas, met bijbehorende acties die aan deze ledenpas zijn verbonden. Daarnaast blijven deze wandelleden ook recht houden op alle voordelen die aan het lidmaatschap van de Atletiekunie zijn verbonden;
 • Het co-lidmaatschap betekent geen extra kosten voor het wandellid, noch voor de vereniging. De bondscontributie voor wandelaars binnen de Atletiekunie is met ingang van 1 januari 2011 gelijk aan de bondsafdracht voor recreanten;
 • Aan KNBLO-NL worden alleen die gegevens ter beschikking gesteld die noodzakelijk zijn voor het registreren van het lidmaatschap en voor de verzending van ledenpas, wandelkalender en magazine. KNBLO-NL zal op geen enkele wijze aanvullende acties ondernemen of laten ondernemen met deze ledengegevens;
 • Het voeren van de ledenadministratie voor de wandelleden blijft een zaak van de Atletiekunie. Wijzigingen in persoonsgegevens en aan- of afmeldingen van leden blijven lopen via de ledenadministratie van de Atletiekunie.

Dankzij een automatische koppeling tussen de ledenadministratie van Atletiekunie en KNBLO-NL zijn beide bestanden altijd gelijk aan elkaar, maar de koppeling loopt alleen van Atletiekunie naar KNBLO-NL, en niet omgekeerd. Afgelopen week zijn vanuit KNBLO-NL voor het eerst de ledenpassen naar de wandelaars van de Atletiekunie verstuurd. Op de ledenpas wordt melding gemaakt dat deze pas verstrekt is op basis van het co-lidmaatschap. Binnenkort zal ook de wandelkalender voor 2011 en het laatste magazine van 2010 naar de wandelleden van de Atletiekunie worden verstuurd.

Eerdere Bondsnieuwsberichten

 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014