Naar de inhoud

Beleidsbijeenkomsten lidorganisaties

1-9 t/m 30-9-2019

Locatie: verschillende locaties in Nederland

In de maand september organiseert KWBN in elke regio een beleidsbijeenkomst voor lidorganisaties. Tijdens deze bijeenkomsten toetsen we of de thema’s van het strategisch jaarplan 2020 ook relevant zijn voor lidorganisaties. Missen we zaken, dan kunnen we dat vroegtijdig signaleren en bespreken, nog vóórdat het voorstel naar de Ledenraad gaat. Bij de beleidsbijeenkomsten zijn ook de Ledenraadleden uit de betreffende regio's aanwezig. 

Zodra de definitieve data en locaties bekend zijn, wordt elke beleidsbijeenkomst apart in de bondsagenda op www.kwbn.nl vermeld. Lidorganisaties ontvangen daarnaast een uitndoging voor de beleidsbijeenkomst in hun eigen regio. 

Zet dit bondsagenda-item in je agenda

Meer bondsagenda-items

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij